Yrittäjien Kati Harki ja Monica Jalonen – Kamonmarkkinointi Oy kokemuksia mentoroinnista

Taustaa
Olemme kaksi pitkän linjan markkinoinnin ammattilaista, joiden vahva kokemus on karttunut asiakkaan puolella. Yrityksemme Kamonmarkkinointi Oy:n liikeideana on tarjota kokonaisvaltaisia markkinointi- ja tuotteistamispalveluita erityisesti päivittäistavarakaupan alalla toimiville pk-yrityksille. Yritystoimintamme käynnistyi 3/2016. Mentoroinnin suhteen kaipasimme tukea erityisesti asiakashankintaan, kilpailuedun hiomiseen sekä hinnoitteluun.

Miksi mentori – yrityskummi
Teimme töitä Kamonin liikeidean kanssa puolentoista vuoden ajan – etsimme aktiivisesti hyviä asiantuntijoita haastamaan ajatteluamme ja ideaamme, jotta voisimme olla varmoja sen toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. Halusimme varmistua, ettemme

kamon-oy-2

sokeutuisi omalle ideallamme vaan pystyisimme ottamaan siihen etäisyyttä ja katsomaan sitä myös ulkopuolisin silmin. Mentorimme – Yrityskummin Päivi Heikinheimon kanssa kemiat kohtasivat heti ensimmäisen puhelinkeskustelun jälkeen.

Mentorointitarve ja tilanne
Mentoroinnilta kaipasimme kyseenalaistamista sekä apua etenkin perusasioiden jäsentämiseen. Päivi kävi yritysideaamme läpi kanssamme hyvin systemaattisesti, niin tapaamisissa kuin pienten kotitehtävienkin kautta. Niiden kautta saimme sekä uusia näkökulmia liikeideaamme että vahvistusta sille, että ideallamme on kysyntää. Mentorisuhde on jatkunut yrityksen perustamisen jälkeen – olemme todella iloisia ja kiitollisia, että Päivi edelleen apunamme.

Miten mentorointi on tukenut toimintaamme ja mitä olemme saaneet
Päivi on  haastanut meitä kiteyttämään niin kohderyhmäämme kuin tuoteportfoliotamme ja antanut fokusta tekemiseemme. Päiviltä olemme saaneet juuri sitä kyseenalaistamista, jota etsimme.  Olemme saaneet käyttöömme myös hyviä, konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehittää toimintaamme edelleen.

Vinkiksi muille yrittäjille
Lähesty rohkeasti mentoreita, ja etsi itsellesi sopiva. Saat varmasti uusia näkökulmia ja uutta ajattelua, olipa sitten kyseessä aivan uusia liikeidea tai jo pitkään olemassa ollut yritys.

Olemme Somessa
Facebook Kamon
Twitter KamonOy
LinkedIn Kamonmarkkinointi Oy
Youtube Kamonmarkkinointi Oy

Yrittäjät Kati Harki ja Monica Jalonen
Kamonmarkkinointi Oy

Merkitty: , , , , , , , , , ,