Rekrytointi- ja hyväksymisprosessi

Rekrytointiprosessi

Yrityskummiehdokas täyttää verkossa olevan hakemuslomakkeen. Lomakkeen täyttämisen jälkeen alueyrityskummi ottaa yhteyttä yrityskummiehdokkaaseen ja sopii haastattelusta, jonka tekevät yhdistyksemme hallituksen jäsenet.

Yrityskummiksi valinta, haastattelu, valinta kriiterit, hyväksyminen

Haastattelujen perusteella Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry:n hallitus tekee päätöksen yrityskummiksi hyväksymisestä. Sen jälkeen Suomen Yrityskummit ry:n hallitus vahvistaa päätöksen.

Linkki: Yrityskummien valinta prosessi, valinta kritteerit.

Näiden hyväksymisten jälkeen henkilötietosi viedään valtakunnalliseen yrityskummien tietojärjestelmään.

Ennen mentoroinnin aloittamista järjestämme perehdytyksen. Paitsi kirjallista aineistoa yrityskummin toiminnasta se koostuu perehdytystilaisuuksista, osallistumisesta yrittäjäklinikoihin sekä mentoroinnnista kokeneen yrityskummin kanssa. Perehdytystilaisuuksia järjestetään pari kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

Tulet saamaan alueyrityskummilta tai yhteyskummilta sähköposteja koskien yrittäjien mentorointipyyntöjä. Sinulle lähetetään myös yrityskummien valtakunnallisia ja alueellisia tiedotteita ja kutsuja.

Kun tietosi on viety yrityskummien tietojärjestelmään niin sinulle lähetetään salasana, jolla voit kirjautua Yrityskummien valtakunnalliseen Intranettiin. Käyttäjätunnuksena toimii se sähköpostiosoite jonka olet hakemuksessa ilmoittanut. Vaihda salasana uuteen ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.