Mentorointi

Yrityskummi – Mentori tarjoaa mentorointia, toimivat yrittäjien tukena liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa sekä vertaistukena.

Yrityskummi – Mentori pyrkii antamaan käytännön koulimaa osaamistaan yrittäjän käyttöön ja toimimaan liiketoiminnan kehittämisen tukena. Yrityskummi on yrittäjän keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemiseksi eteenpäin. Lisäksi verkostoituminen ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen ovat osa yrityskummin työkalupakkia.

Mitä mentorointi on

 • Motivointia
 • Sparrausta
 • Palautteenantamista
 • Neuvonantaja/ esimerkkien kertomista
 • Verkottaja/kontaktien jakamista
 • Vertaistukea

Mitä mentorointi ei ole

 • Asioiden tekemistä yrittäjän puolesta
 • Vastuun ottamista yrityksen asioista
 • Tarkkaa yrittäjän tekemisten kontrollointia
 • Yrittäjän terapeuttina tai lääkärinä toimimista

Mentorointi on vapaaehtoista työtä johon pyritään saamaan mukaan kokeneita yrittäjiä, liiketoiminnassa olevia tai olleita johtajia tai asiantuntijoita. Suomessa yrityskummeja on noin 1000. Pääkaupunkiseudulla on noin 70.

Yrityskummi toiminta on alkanut Suomessa 90-luvun puolessa välissä. Pääkaupunkiseudulla olemme toimineet vuodesta 2002 alkaen.
Valtakunnan tasolla toimii Suomen Yrityskummit ry (SYK).

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi) mentoroinneista vastaa Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry (Yrityskummit – Pääkaupunkiseutu).

Mentorointiprosessi (linkki mentorointiprosessiin)

 • Aloitamme mentorointiprosessin järjestämällä Kehittämisklinikka.
 • Kehittämisklinikoita järjestetään joka viikko ja yleensä keskiviikko iltapäivisin. Niihin osallistuvat yrittäjä, alue- tai yhteyskummi sekä 2-3 yrityskummiehdokasta. Yrityskummiehdokkaille lähetetään kutsu Kehittämisklinikalle. Kutsussa on mentorointitarve mutta ei ole yrittäjän tai yrityksen tunnistetietoja. Kaikki Kehittämisklinikalle osallistuvat allekirjoittavat vaitiolovakuutuksen.
 • Kehittämisklinikalla syvennytään keskustelemaan yrittäjän tilanteesta, mentorointitarpeesta, sovitaan tavoitteet ja alustava aikataulu sekä sovitaan miten jatketaan.  Kehittämisklinikan jälkeen yrittäjän valitsee kenen yrityskummiehdokkaan kanssa hän haluaa aloittaa mentoroinnin.
 • Kehittämisklinikan jälkeen alkaa varsinainen mentorointi joka tapahtuu Yrittäjän ja Yrityskummin kahdenkeskisissä tapaamisissa. Mentoroinnin alussa käydään läpi odotukset mentoroinnille, sovitaan tavoitteista (3-5) ja aikataulusta. Mentoroinnin päättyessä käydään läpi tavoitteiden toteutuminen ja annetaan palaute mentoroinnista.

 

Siirry sivun alkuun