Missio, Visio

Visio, Missio, Strategia, Arvot Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry

Visio

Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry:n visio on olla ammattimainen, laadukas, vaikutukseltaan johtava yrityksille mentorointia tarjoava yhteisö.

Missio
”Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry:n yrityskummit – mentorit, auttavat kokemustaan jakaen yrityksiä menestymään.
Jäsenilleen yhdistys tarjoaa verkoston mielekkäälle toiminnalle ja itsensä kehittämiselle.”

Yrityskummien perustehtävä – Tarkoitus
Yrityskummien perustehtävä on mentorointi. Tarkoitus miksi Yrityskummit ovat olemassa, on yrittäjien liiketoiminnan tukeminen mentoroinnilla ja tarjoamalla vertaistukea.

Strategia
Mentorointia, vaikuttaja, tuki, verkosto

Arvot
Yrittäjyys, innovatiivisyys, yhteisöllisyys, luotettavuus