Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Henkilötiedon käsittelijät
Pääkaupunkiseudun yrityskummit ry:n yrityskummit – mentorit
Rekisterinumero 203.520

2. Rekisterin ylläpitäja
Suomen Yrityskummit ry.
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Suomen Yrityskummit ry:n Toiminnnanjohtaja.

Suomen Yrityskummit ry:n tietosuojaseloste

3. Suomen Yrityskummit ry:n rekisterin käyttötarkoitus
Suomen Yrityskummit ry:n rekisteriin kertyy Yrittäjistä ja Yrityskummeista mentorointiin liittyviä tietoja.
Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry käyttää Suomen Yrityskummit ry:n rekisteristä saamiaan tietoja mentorointiin, mentorointien hallintaan, ja viestinnän kohdentamiseen, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen, kutsuihin tapahtumiin, yleiseen liiketoiminnan kehittymisen analysointiin. Tietoja hyödynnetään myös mentoroinnin ja sen toiminnan kehittämisessä, jotta pystymme tuottamaan mahdollisimman hyvin Yrittäjien tarpeita vastaavia palveluja.

4. Suomen Yrityskummit ry:n Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

–   Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
–   Rekisteröidyn kotipaikka
–   Rekisteröidyn sähköpostiosoite
–   Rekisteröidyn puhelinnumero

5. Rekisterin suojaus
Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja mentoreilla on salassapitovelvollisuus.

6. Tarkastusoikeus
Onko tiedoissasi virheitä? Voit ilmoittaa päivitettävän puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ilmoittamalla niistä aluekummille.
Sinulla on henkilötietolain 26 §:n oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjeellä tai sähköpostilla Suomen Yrityskummit ry:n Yrityskummiasiamies

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt ovat itse ilmoittaneet henkilötietonsa rekisteriin.

8. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä
Pääkaupunkseudun yrityskummit ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja
ulkopuolisille. Käsittelemme henkilötietoja mentorintiin ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteeseen.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Jäsenrekisteristä FloMembers lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.

Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeiden avulla voimme myös tarjota käyttäjillemme yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. (esim. IP-osoite, selain ja selaushistoria)

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden toimimiselle.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteissa
http://www.yrityskummit.org/rekisteriseloste/ tai http://www.yrityskummit.fi/fi/tietosuojaseloste

Rekisteriseloste päivitetty 15.05.2018

Siirry sivun alkuun