Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Henkilötiedon käsittelijät
Pääkaupunkiseudun yrityskummit ry:n yrityskummit – mentorit
Rekisterinumero 203.520

2. Rekisterin ylläpitäja
Suomen Yrityskummit ry.
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Suomen Yrityskummit ry:n Yrityskummiasiamies.

Suomen Yrityskummit ry:n tietosuojaseloste

3. Suomen Yrityskummit ry:n rekisterin käyttötarkoitus
Suomen Yrityskummit ry:n rekisteriin kertyy Yrittäjistä ja Yrityskummeista mentorointiin liittyviä tietoja.
Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry käyttää Suomen Yrityskummit ry:n rekisteristä saamiaan tietoja mentorointiin, mentorointien hallintaan, ja viestinnän kohdentamiseen, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen, kutsuihin tapahtumiin jne.. Tietoja hyödynnetään myös mentoroinnin ja sen toiminnan kehittämisessä, jotta pystymme tuottamaan mahdollisimman hyvin Yrittäjien tarpeita vastaavia palveluja.

4. Suomen Yrityskummit ry:n rekisterien sisältämät perustiedot:
a) yrittäjät (aktorit)
etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), Y-tunnus
Tavoitteet yrittäjänä (mentorointitarve ja mentorointikysymysten vastaukset)

b) mentorit (yrityskummit)
etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tietoja rekisteröidään mentoroinnin raportointiin: tuntimäärät sekä yrittäjien lukumäärä sekä Yrityskummien lukumäärät ja tuntimäärät ja mentorointien lukumäärä.

5. Rekisterin suojaus
Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja mentoreilla on salassapitovelvollisuus.

6. Tarkastusoikeus
Onko tiedoissasi virheitä? Voit ilmoittaa päivitettävän puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ilmoittamalla niistä aluekummille.
Sinulla on henkilötietolain 26 §:n oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjeellä tai sähköpostilla Suomen Yrityskummit ry:n Yrityskummiasiamies

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterimme säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen antaessaan tietoja yhteystietolomakkeella.

8. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä
Pääkaupunkseudun yrityskummit ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja
ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan vain asianosaisille. Käsittelemme henkilötietoja mentorintiin ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteeseen.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointiin tai muihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeiden avulla voimme myös tarjota käyttäjillemme yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. (esim. IP-osoite, selain ja selaushistoria)

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden toimimiselle.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa http://www.yrityskummit.org/rekisteriseloste/

Rekisteriseloste päivitetty 15.05.2018