Samalta viivalta – Yrittäjät kaipaavat vertaistukea

Samalta viivalta
Otteita Invalidiliiton IT-lehden artikkelista. Lue koko artikkeli tästä linkistä

Yritystä! -hankkeessa edistettiin vammaisten työllistymistä, luotiin uutta yritystoimintaa ja edistettiin yrittäjien verkostoitumista. Hankkeen tuella syntyi myös Suomen Vammaisyrittäjät ry edistämään samoja tavoitteita.
Vuosina 2016-2019 käynnissä olleen Yritystä! -hankkeen ansiosta 50 henkilöä on työllistänyt itsensä yrittäjyyden keinoin.
– Meillä oli reilu 200 asiakasta neljän vuoden aikana. Heistä osa oli jo toimivia yrittäjiä, osa perusti yritystoiminnan hankkeen aikana, ja osa ehti todeta, että yrittäjyys ei ole heille sopiva muoto työllistyä, hankepäällikkö Sinikka Winqvist kertoo.
Invalidiliiton kumppaneina hankkeessa toimivat Näkövammaisten liitto, Kuurojenliitto, Lihastautiliitto ja Neuroliitto sekä Vates-säätiö ja Suomen Yrittäjät.
Hankkeen kohderyhmää olivat vammaiset ja pitkäaikaissairaat, jotka toimivat yrittäjinä tai ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi haluttiin viestiä vammaisyrittäjille tärkeistä asioista yritysneuvontaa antaville tahoille.

Keskeinen osa hanketta oli vammaisyrittäjille kehitetty mentorointimalli.
– Vertaismentorointi perustuu vammaisuuteen. Esko Valkeala koulutti hankkeessa parikymmentä mentoria. Hankkeessa koulutettiin myös kolme viittomakielistä mentoria.

Yksinyrittäjät kaipaavat vertaistukea
Esko Valkeala on Coutsi.fi partnerina coutsannut ja mentorina mentoroinut 2000-luvun alusta lähtien satoja yrityksiä. Ajatus vertaistuen ja mentoroinnin tärkeydestä yrittäjille kumpuaa hänen historiastaan: suurin osa yrittäjistä kaipaa keskustelukumppania.
Yritystä! -hankkeen menestys yllätti Valkealan; miten paljon vammaisia ihmisiä saatiin mukaan toimintaan, ja miten suuri tarve mentoroinnille ja verkostoitumiselle oli.

Suomen Vammaisyrittäjät lobbaa ja luo verkostoa
Toukokuussa perustettu Suomen Vammaisyrittäjät ry jatkaa Yritystä! -hankkeessa hyvään vauhtiin päässyttä työtä. Hankkeen tuella perustettu yhdistys on edunvalvontataho, joka edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä, hakee vaikuttavuutta päättäjiin ja tekee tiivistä yhteistyötä Invalidiliiton ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
Lisää tietoja yhdistyksestä www.vamy.fi  

Twitter Esko1st

Coutsi - mentori