Arvot ja eettiset säännöt

Arvot ja eettiset säännöt 

TAUSTA 

Yrityskummit edistävät suomalaisen yhteiskunnan työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia auttamalla maamme mikro- ja Pk-yrittäjiä löytämään yritystensä kehittämiseen uusia toimivia liiketoimintaratkaisuja. 

TAVOITTEET 

Yrityskummitoiminnan tavoitteena on yrittäjien – aktorien yritysten ja yrittäjien menestyminen ja yrityksen etu. 

ASIANTUNTEMUS 

Yrityskummit ovat kokeneita mentoreita, yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita jotka auttavat yrittäjää menestymään. Yrityskummilla on oman asiantuntemuksensa lisäksi mahdollisuus käyttää apunaan yrityskummiverkostoa ja sen myötä myös muiden yrityskummien osaamista ja kontakteja. 

LUOTTAMUKSELLISUUS 

Yrityskummitoiminta on ehdottoman luottamuksellista. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yritykseltä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen. 

REHELLISYYS 

Yrityskummi on luotettava, rehellinen ja hyvämaineinen henkilö jonka neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. 

RIIPPUMATTOMUUS 

Yrityskummin toimintaa ohjaa ainoastaan mentoroitavan yrittäjän tai yrityksen etu. Hän ei voi samanaikaisesti toimia aktorin yrityksen hallituksessa tai omistajana eikä myöskään yrityksen konsulttina eikä sen alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa. 

VAPAAEHTOISUUS JA MAKSUTTOMUUS 

Yrityskummitoiminta on vapaaehtoistyötä. Yrityskummi ei saa toiminnastaan palkkaa eikä mentoroinnista veloiteta yrittäjältä maksua. Mentoroitava yritys, aluetoimisto tai muu taho voi kuitenkin, niin erikseen sovittaessa, korvata yrityskummille tämän työstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset kuten palkkiot, matka- tai majoituskulut. Mahdolliset muut korvaukset kuten esim. oppilaitosten yrityskummeille maksamat palkkiot, pyritään ensisijaisesti ohjaamaan yrityskummin alueyhteisölle käytettäväksi alueen yrityskummitoiminnan kehittämiseen. 

VASTUU 

Yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana. Yrityksen liiketoimintaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet tehdään aina yrityksen/yrittäjän toimesta ja hänen vastuullaan. 

MUUT YRITYSKUMMIPALVELUT 

Yrityskummit voivat, niin erikseen sovittaessa, olla käytettävissä myös, ELY-keskusten, Uusyrityskeskusten, rahoituslaitosten, kuntien, seutukuntien, eri yhteistyökumppaneiden, tai vastaavien tahojen tarvitsemana asiantuntijana ja neuvonantajana. 

Siirry sivun alkuun