Yrityskulttuuriko romukoppaan? Päivi Heikinheimo blogi @pheikinh

Päivi Heikinheimo kirjoittaa blogissaan ” Yrityskulttuuriko romukoppaan? ”

Yrityskulttuurilla on vankka asema yhtenä nykyorganisaatioiden kivijalkana. Hyvä yrityskulttuuri siivittää menestykseen, koska se saa työyhteisön jäsenet tekemään parhaansa.  Mutta miten käy yrityskulttuurille, kun yritykset jatkossa toimivat yhä useammin yli yritysrajojen verkottuneina tiimeinä?
Yrityskulttuuri yhdistää henkilöstöä. Siinä heijastuvat viralliset ja epäviralliset arvot, uskomukset ja toimintatavat. Yhteinen, hyväksi koettu kulttuuri sitouttaa ja vaikuttaa voimakkaasti ihmisten innokkuuteen tehdä työtä. Suoritustason ja uudistumiskyvyn kasvu ovatkin yleisimmin mainitut perustelut sille, että yrityskulttuuriin halutaan panostaa. Monet korostavat myös sen vaikutusta merkityksen kokemiseen työssä.

Lue lisää Päivi Heikinheimon blogista

Tekijästä

Päivi Heikinheimo, KTM, on strategisti, kouluttaja ja mentori, joka keskittyy erityisesti kasvun, johtamisen ja yrittäjyyskulttuurin kysymyksiin. Hänellä on pitkä kokemus eri toimialoilla olevien yritysten tuloksellisesta konsultoinnista sekä lähes 25 vuoden työkokemus kansainvälisten yritysten palveluksessa (Nokia, Ovako Steel). Strategy Six-Pack -konsepti on auttanut lukuisia organisaatioita selkeyttämään suunnitelmiaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Päivin valmentamis- ja kouluttamistyylissä yhdistyvät kokemuksen mukanaan tuomat selkeys ja käytännönläheisyys.

Päivi toimii perustamassaan Key Consulting Oy:ssä johdon konsulttina. Hän on aktiivisesti mukana Suomen Yrityskummit ry:n toiminnassa. Päivi on LoupeDeck Oy:n ja Illuminated Rocks Oy:n neuvonantaja.

Coutsi - mentori

Merkitty: , , , , , , , , ,